Ludo De hert - Managementbijstand - Training / Begeleiding / Advies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludo De hert. Klinisch psycholoog – VUB. Loopbaan gestart als psycho-pedagogisch adviseur in PMS centra. Daarna commerciële functie en trainingsmanager binnen AKZO-Pharma en DIP-consulting bureau. Na een samenwerking van zes jaar met Emiel Tavernier eigen bureau opgestart in 1996. Samenwerkingsverbanden met: Outward-bound School www.outwardbound.be Lesire & Partners www.lesire-partners.com Belien-Consulting www.beliencc.be Human Synergistics www.humsyn.be Zelfstandige consultants met specifieke expertise

VISIE Zowel training, begeleiding als consulting is gericht op gedragsverandering en op persoon- of organisatieontwikkeling. We zijn overtuigd van de evolutiemogelijkheden van mensen en organisaties als die er zelf voor kiezen en hulp toelaten in de vorm van training, begeleiding of advies. Ieder is zijn eigen leider. Storingen hebben voorrang. Sterke punten krijgen alle aandacht. Groeien mag!

METHODOLOGIE q Grondige voorbereiding q Heldere opdracht in meetbare resultaten q Kennismaking met cultuur van een bedrijf en industrie-nis q Keuze tools in functie van opdracht en doelgroep q Ervaringsgericht leren q Inter-actief, veilig confronterend, humor q Tussentijdse evaluaties q Syllabi en rapporten op tijd q Consulting rapporten = realiteit q Duidelijk standpunt bij advies q Uitgebreide evaluatie na uitvoering q Natraject: o Debriefing met verwerkte evaluaties + voortgang toekomst o Opvolging na enkele maanden

TRAINING Leiderschap § 360° feedback over tiental aspecten van leiding geven. § Systematische behandeling van: o Identificeren van problemen o Luisteren / empathie, ei-leggen, situationeel leiding geven, communicatie-vaardigheden, conflicthantering, omgaan met spanning (RET), … Doelgroep: vanaf eerstelijns leidinggevenden met namen zoals brigadiers, eerste mannen, lead-technicians, onder-meesters, head-technicians, supervisors, super intendents, team leaders, afdelingshoofden tot General managers. Communicatie-trainingen § Vaardigheden verruimen: luisteren / empathie, correctief optreden, groepsdynamica, interventies plegen, relationele aspect van communiceren (Leary), omgaan met moeilijke medewerkers, weerstand, persoonlijke effectiviteit, stress,… § Wegnemen van blokkerende gedachten: RET: Rationele Effectiviteits Training Doelgroep: ICT’ers, R & D’ers, shift-ploegen, Turn-around units, District-teams Team-building § Vormen van een (h)echt team waar een individuele dribbel is toegestaan § Rol in een team; kapitein van een ploeg; speler-trainer; bestuurslid; voorzitter § Rol van een Coördinator § Beslissingen nemen in groep § Problemen oplossen § Mate van zelfsturing, semi-autonome teams § Ownership van teamdoelstellingen § Communicatie binnnen een team Doelgroep: Teams, samen met hun Chef Train de Trainer § Kennis en Competentiemanagement § Plezier scheppen in opleiden § Opleidingsnoodzaak versus opleidingsbehoefte § Opstellen opleidingsplan § Didactische vaardigheden § Hoe volwassene leren. Kolb § Groepsdynamische aspecten § Leer “kracht” Doelgroep: Opleiders binnen bedrijf, Change-agents, Coaches van veiligheidstrajecten, … Stress-management Conflict en conflicthantering Adviesvaardigheden Assertiviteitstrainingen Resultaat-gericht management

BEGELEIDING Individuele begeleiding § Meetbare doelstellingen met opdrachtgever en te begeleiden persoon § Contract en contact § Gedrag- en cognitieve benadering § Individueel aangepaste tools aanreiken § 360° feedback § Huiswerkopdrachten Groepsbegeleiding § Opstellen Visie, Missie met Management Team § Opstellen Visie, Missie afdelingen § Vertaling naar Teamdoelstellingen, inclusief ownership § Meten van gedragsverandering èn verbetering output § Discreet, vertrouwelijk met meetbaar eindresultaat § Teambegeleiding indien nodig i.s.m. outward boud § Geïntegreerd in bedrijfsdoelstellingen en strategie § Steeds richting synergie, initiatief, autonomie Advies-Consulting § Adviseur zelf o Empatisch meedenken o Kennen eigen persoonlijkheid o Eigen paradigma’s kennen § Omgaan met geadviseerden o Contact met opdrachtgevers o Omgaan met weerstand o Vertrouwen § Organisatie en omgeving o Cultuur van een organisatie o Context en omgevingsfactoren aanvoelen o Cultuur en gedragsverandering initiëren en implementeren o Geduld o Netwerken is werkwoord § Adviesstrategieën o (doen) accepteren van een advies o (laten) uitvoeren, implementeren van een advies o Adviseur is gelukt als hij zichzelf overbodig heeft gemaakt

REFERENTIES AXA-bank verzekeringen Bayer Pharma BC-Components Bekaert Campbell Foods CED Samson Kluwer Corus-Aluminium Creyf’s - interim DAF-Trucks Vlaanderen Det Norske Veritas - DNV EHSAL Essent Energie Nederland Eurogenerics Exxonmobil Flexipac Ford Genk Jacobs Engeneering Nederland KPN-Orange (Base) Laborelec Mediaxis (Samona Magazines) Merck-Sharp-Dohme M-tec Norgren OCMW Sint-Lambrecht-Woluwé O.L.Vrouw Ziekenhuis Mechelen (Dodoens) Philips Sabena Santens Engineering Services SAPPI SD-WORX Sint Maarten kliniek Mechelen - Duffel Technische Universiteit Delft Tiense Suikerraffinaderij Total Fina UZ VUB Jette ---------- Prof EHSAL: Conflict en conflicthantering in de leergangen HRM en Praktische Management Vaardigheden Moduleleider TopTech Studies T.U. Delft MOSHE – Management of Safety, Health & Environnement – Module 7: Innitiëren en implementeren van blijvende gedragsverandering - post-academische leergang voor veiligheidsdeskundigen Medewerker Eindwerk VUB “Het succes van organisatieveranderingen en de perceptie van de stakeholder” van Ine Servayge onder promotorschap van Prof. Dr. R. Pepermans Promotor eindwerk: Safety Excellence Program: Veiligheidsbewustzijn verhogen in een petrochemisch bedrijf PVI - Antwerpen Gebruiker van INK-managementmodel (EFQM)

Q-FOR Audit report Zie bijgevoegd bestand Citatenrapport Zie bijgevoegd bestand

OPLEIDINGSVERSTREKKER Erkend door het Vlaams Gewest onder het nummer 200201919 voor het systeem van Vlaamse opleidingscheques

ADVIESINSTANTIE Erkend door het Vlaamse Gewest onder het nummer 2005AI04795 voor het systeem van Vlaamse adviescheques

TARAXACUM OFFICINALE q Winterhard vast (on)kruid q Elk lintbloemetje wordt een zaadje q Zelfzaaiend via parachute-landing q Groeit op zand, klei, natte of droge plek q Geneeskrachtig kruid q Geeft magentarode verfstof, de zuiverste kleur q Houdt concurrerend onkruid op een afstand